Mug - 1 Corinthians 10:31

20170125_182253.jpg
20170125_182253.jpg
sold out

Mug - 1 Corinthians 10:31

12.00

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች  ምዕራፍ 10:31

31 እንግዲህ የምትበሉ ወይም የምትጠጡ ብትሆኑ ወይም ማናቸውን ነገር ብታደርጉ ሁሉን ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት።

 

 

1 Corinthians 10:31 (NKJV)

31 Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

 

Add To Cart